Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
REHABILITACJA - KOBIELSKA

Informacje prawne

 

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKAdziała na podstawie następujących aktów prawnych:
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
oraz w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Świadczeń Medycznych - dostępny pod linkiem:
LINK
Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKA

jest zakładem podmiotu leczniczego REHABILITACJA-KOBIELSKA S.C. wpisanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dostępny pol linkiem: RPWDL) pod numerem księgi rejestrowej: 000000160549.


REGON zakładu podmiotu leczniczego: 146766915

Przetwarzanie danych osobowych - RODO


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zgodne z RODO, znajdują się na stronie internetowej Przychodni, pod tym linkiem : RODO_dane_osobowe .

LOKALIZACJA


Warszawa Praga-Południe
ul. Kobielska 17, Grochów

w sąsiedztwie:
Rondo Wiatraczna i ul. Grochowska

KONTAKT Rejestracja:

22 370 20 63 lub 609 042 009
lub umówienie wizyty online:
(link otwiera naszą stronę w innym serwisie)

ZAPRASZAMY!


od
PONIEDZIAŁKU
do
PIĄTKU

w godzinach
od 8:00 do 20:00
Copyright (c) 2024 Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone