COVID-19

Szczególne środki ostrożności przy udzielaniu świadczeń rehabilitacji w związku z zagrożeniem epidemicznym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, Przychodnia stosuje:

- Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, aktualizacja 2020-04-28 (dostępne też pod tym linkiem);

- Rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej lub w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, ostatnia aktualizacja 2020-04-30 (dostępne też pod tym linkiem).

Zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych w Przychodni w warunkach epidemicznych

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady obowiązujące przy realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w Przychodni, mające na celu dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Przychodni:

1. Umawianie/rejestracja wizyt odbywa się wyłącznie telefonicznie (22 370 20 63 lub 609 042 009). Prosimy nie przychodzić w tej sprawie do Przychodni. Ma to na celu minimalizację kontaktu osobistego, a co za tym idzie – ryzyka  zakażenia COVID-19.
 
2. Podczas umawiania pierwszej wizyty, rejestracja Przychodni przeprowadzi z pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Warunkiem rozpoczęcia udzielenia świadczeń w Przychodni jest złożenie przez pacjenta wypełnionej i podpisanej ankiety wstępnej kwalifikacji (dostępna do pobrania i wydrukowania pod tym linkiem: ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI.pdf).  
 
3. Przed każdą umówioną wizytą, pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) wypełni, podpisze i złoży ankietę aktualizacyjną (dostępna do pobrania i wydrukowania pod tym linkiem: ANKIETA AKTUALIZACYJNA.pdf).
 
4. Aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni, pacjent powinien stawić się w Przychodni sam, nie wcześniej niż na ok. 10 minut przed umówioną godziną.
 
5. W uzasadnionych wypadkach  (w szczególności niepełnoletniość lub niepełnosprawność), pacjentowi może towarzyszyć osoba bliska lub opiekun. Osobę taką obowiązują wszystkie zawarte w niniejszym dokumencie rygory epidemiczne, dotyczące pacjenta.
 
6. Po wejściu do Przychodni pacjent obowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 
7. Po dezynfekcji rąk personel Przychodni dokona pomiaru temperatury ciała każdej wchodzącej osoby przy użyciu termometru bezdotykowego.
 
8. Pacjent złoży w rejestracji wypełnioną i podpisaną ankietę  wstępnej kwalifikacji oraz ankietę aktualizacyjną.
 
9. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe), wskazujących na ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, fizjoterapeuta odmówi udzielenia pacjentowi świadczenia rehabilitacyjnego. 
 
10. W przypadku nie stwierdzenia u pacjenta objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe), wskazujących na ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, fizjoterapeuta udzieli pacjentowi świadczenia rehabilitacyjnego.
 
11. Przed wejściem do gabinetu fizjoterapeutycznego pacjent zakłada jednorazową maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawice po wcześniejszym ich zdezynfekowaniu przy wejściu.
 
12. W Przychodni pacjent ma obowiązek:

  - stosować się do poleceń i wskazówek personelu;

  - pozostawać w maseczce ochronnej;

  - zachować minimum 2 metry odległości od innych osób (z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio związanych z realizacją świadczenia rehabilitacyjnego);

  - starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

  - w miarę możliwości powstrzymać się od dotykania wyposażenia Przychodni, ścian, futryn, drzwi, etc.;

  - podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć i 

    zdezynfekować ręce.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem